Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Archief

In Vrijheid Verbonden 2014

Datum: 28 januari 2014
Thema: Religies presenteren hun droom voor het land aan Prinses Beatrix

Dinsdag 28 januari 2014 vond de negende bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden in het Academiegebouw te Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en Islam hun droom voor Nederland aan H.K.H. Prinses Beatrix. Deze presentatie van dromen is een aanvulling op het boek ‘Mijn droom voor het land’ dat de koning ontving bij de aanvaarding van zijn ambt. Iedere religie nam vanuit de droom een stukje van het boek ‘Religies dromen voor ons land’ voor zijn rekening. Van joodse zijde is nagedacht over de cover, de hindoes bezonnen zich op het schutblad, de boeddhisten kozen het lettertype, de moslims symboliseerden het leeslint, en de christenen dachten na over de illustraties. De verschillende presentaties toonden zowel de eigenheid van religies als de binding die zij met de pluriforme samenleving hebben. Hierna gingen de aanwezigen met elkaar onder het genot van een hapje en drankje in dialoog. Het was een viering waar alle aanwezigen met tevredenheid op terug kijken. Prinses Beatrix moedigde In Vrijheid Verbonden aan om vooral door te gaan met het samenwerken van de religies om een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Aan alle aanwezigen op de bijeenkomst is het boek 'Religies Dromen Voor Ons Land' uitgereikt. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u dit boek als pdf-bestand downloaden. Tevens zijn er nog enkele papieren exemplaren beschikbaar (een papieren exemplaar kost € 10,- inclusief portokosten).  Deze kunt u opvragen via rvk@raadvankerken.nl.

Klik hier voor een foto impressie van de bijeenkomst

 


Downloads

Boek: 'Religies Dromen Voor Ons Land' (PDF)


Externe links

Video op NieuweWij.nl

Video op kanaal Spirit24

Radio 5:Schepper en Co

Reformatorisch Dagblad

Video's op Youtube