Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Archief

In Vrijheid Verbonden 2016

Datum: 25 januari 2016
Thema: Pelgrimeren voor Vrede

2016 - Prinses Beatrix aanwezig bij pelgrimage voor vrede.

Op 25 januari organiseerde In Vrijheid Verbonden een interreligieuze pelgrimage met een gezamenlijke manifestatie. De inspiratie kwam uit Assisi. Daar zijn sinds 1986 vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen meerdere keren bijeen gekomen om te mediteren en te bidden voor vrede. De samenkomsten kregen sindsdien op meerdere plaatsen in de wereld navolging, ook in de stad Utrecht.

Op de dag is er op verschillende plaatsen in de stad Utrecht; in de Dom kerk, twee synagogen, de Ulu moskee, een hindoe school en boeddhistische centra gesproken, gemediteerd en gebeden voor vrede. Vanuit de bezinning op vrede in de eigen traditie zijn groepen dwars door de Utrechtse binnenstad naar Tivoli Vredenburg gekomen. Daar vond een gezamenlijke afsluiting plaats waarbij iedere religie in de aanwezigheid van prinses Beatrix iets met betrekking tot vrede heeft gepresenteerd.

In Vrijheid Verbonden geeft sinds 2005 ieder jaar in januari een presentatie om de religies gezamenlijk te presenteren en samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005.

Klik hier voor een foto impressie van de bijeenkomst

De lezing kan worden toegezonden op aanvraag bij Annewieke Vroom.


Downloads

Welkomstwoord burgemeester Van Zanen


Externe links

Youtube: In Vrijheid Verbonden 2016 - Compassie en vluchtelingenhulp