Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

2022

Datum: januari 2022 (exacte datum wordt via deze website bekend gemaakt)

Geachte,

De jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden is verdaagd tot een nog nader te bepalen datum. Onze bijeenkomsten versterken de samenwerking tussen de levensbeschouwelijke tradities. De persoonlijke ontmoeting is daarbij van groot belang.

In Verbondenheid,

De Stuurgroep van In Vrijheid Verbonden

Vorige activiteit

2021 - Publicatie boek Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland

Datum: 16 juli 2021

Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voormensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek dat In Vrijheid Verbondenpresenteerde op woensdag 16 juni. Erik de Baedts - directeur van hetVredespaleis in Den Haag - nam het boek in ontvangst.Mensenrechten en godsdienst is een complex thema. Gelovigen beroepen zich op mensenrechten zoals devrijheid van godsdienst. Anderzijds hebben levensbeschouwingen ook een eigen verantwoordelijkheid ommensenrechten te borgen. Slagen zij hierin?Lees meer en download het boek...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)