Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

De verklaring

De verklaring

Als vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland verklaren wij gezamenlijk:

  1. dat wij dit grondrecht van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst onderschrijven en willen uitdragen;
  2. dat wij ervan overtuigd zijn dat geen enkele religie of levensbeschouwing mag aanzetten tot, dreigen met of toepassen van geweld of discriminatie jegens andersdenkenden;
  3. dat niemand tot het belijden van geloofs- of levensovertuigingen mag worden gedwongen;
  4. dat wij vanuit respect voor elkaar het doelbewust kwetsen en kleineren van andersdenkenden afwijzen;
  5. Wij delen met elkaar, vanuit de bronnen van ons geloof en vanuit de idealen van de humaniteit, de overtuiging van de unieke waardigheid van de menselijke persoon, de integriteit, de onschendbaarheid en de beschermwaardigheid van alle mensen, het belang van de bevordering van gelijke bestaansmogelijkheden en de gelijkwaardigheid van alle mensen.
  6. Wij voelen ons, als burgers en bewoners van Nederland, in vrijheid met elkaar verbonden.
  7. Wij zetten ons in om in verbondenheid met elkaar in gesprek te blijven met respect voor de vrijheid van ieders geloofs- of levensovertuiging en culturele traditie.
  8. Wij bieden onze rijkdom in overtuigingen en tradities aan ter verdieping en versterking van de solidariteit in de Nederlandse samenleving.
  9. Wij roepen allen die in Nederland woonachtig zijn op om zich bij deze verklaring aan te sluiten.