Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Over ons

Wie zijn wij?
In Vrijheid Verbonden is een groep mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenwerken. Diverse vertegenwoordigers hebben de handen ineen geslagen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Er zijn vertegenwoordigers vanuit het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme.

Wat willen we bereiken? (missie)
We willen de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. We hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En we proberen publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering. Door bezinning en ontmoeting proberen we de tolerantie uit te bouwen en te verdiepen.

Stuurgroep

NaamFuctie binnen In Vrijheid VerbondenVerbonden met
Monique Rietveld Boeddhistische Unie Nederland
Christien Crouwel Raad van Kerken in Nederland
Robbert Bodegraven Humanistisch Verbond
Berry van Oers Vicevoorzitter RKK
Rasit Bal CMO
Mariëlle de Vuijst Gemeente Utrecht
Jan Wessels MissieNederland
Bikram Lalbahadoersing Voorzitter Hindoe Raad Nederland
Sander Hartveld Beheer website In Vrijheid Verbonden