Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Archief

Publicatie boek Mensellijke waardigheid en mensenrechten in Nederland

Datum: 16 juni 2021
Thema: Publicatie boek Mensellijke waardigheid en mensenrechten in Nederland

Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voormensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek dat In Vrijheid Verbondenpresenteerde op woensdag 16 juni. Erik de Baedts - directeur van hetVredespaleis in Den Haag - nam het boek in ontvangst.

Mensenrechten en godsdienst is een complex thema. Gelovigen beroepen zich op mensenrechten zoals devrijheid van godsdienst. Anderzijds hebben levensbeschouwingen ook een eigen verantwoordelijkheid ommensenrechten te borgen. Slagen zij hierin?


Felle debatten
Welke dilemma’s spelen in de relatie tussen mensenrechten en levensbeschouwing? Hoe zit het met devrijheid van godsdienst in Nederland? Op wat voor wijze dragen gelovigen en godsdiensten bij aan hetveiligstellen van mensenrechten? Deze vragen leiden soms tot felle debatten in de samenleving. Deorganisatie In Vrijheid Verbonden wil samen met andere levensbeschouwelijke organisaties zoals het OverlegJoden, Christenen en Moslims aan dit debat een constructieve bijdrage leveren. Daarom komt er een specialeuitgave in het kader van het Nationaal Actieplan Mensenrechten.


Speciale uitgave
In het boek “Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland, de bijdrage van delevensbeschouwelijke tradities in Nederland”, wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst enmensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities:Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme. Het boek werd mede mogelijkgemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over de presentatie
Het boek werd op woendag 16 juni 2021 aangeboden aan Erik de Baedts, directeur van het Vredespaleis in Den Haag.


Over het boek
Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities inNederland - Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing (red.) Met een voorwoord van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren.
Uitgever: Raad van Kerken in Nederland
ISBN: 978-90-828323-0-3


Downloads

Download het boek: Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland