Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Archief

In Vrijheid Verbonden 2007

Datum: 23 januari 2007
Thema: Samenleven in wederzijds respect

Op dinsdag 23 januari 2007 heeft, opnieuw in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, een vervolg van deze bijeenkomst plaatsgevonden in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Ongeveer 200 mensen afkomstig uit uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke tradities, hebben elkaar wederom ‘in vrijheid verbonden’ ontmoet. Met deze tweede ontmoeting is uitdrukking gegeven aan de wens en het vermogen om samen te leven in wederzijds respect.
23 januari is in dit opzicht een betekenisvolle dag omdat in 1579 op diezelfde datum en locatie “een eeuwig verbond van eenheid” in de Nederlanden werd gesloten: de Unie van Utrecht. Hierin is voor het eerst officieel verklaard “dat alle burgers vrij zijn om hun eigen geloof te belijden en dat de overheid niemand voor dat geloof ter verantwoording mag roepen of vervolgen.” Hiermee is de basis voor vreedzaam samenleven in ons land gelegd.

Het samenzijn op 23 januari 2007 heeft tot doel het proces van ontmoeten dat tijdens de bijeenkomst ‘In vrijheid verbonden. Eenheid in verscheidenheid’ in de Dom in Utrecht op 15 december 2005 is gestart, voort te zetten en te versterken. Het thema ‘In vrijheid verbonden; samen leven in wederzijds respect’, staat centraal. Het belang van wederzijds respect wordt over het algemeen door een ieder onderschreven maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Bronnen van respect zijn aanwezig bij alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland en noodzakelijk voor het gevoel van ‘in vrijheid verbonden’ te zijn, het gesprek met elkaar en de verdieping van de onderlinge solidariteit vanuit de rijkdom van de uiteenlopende tradities en overtuigingen.

De heer Ahmed Aboutaleb, wethouder van de gemeente Amsterdam, heeft als spreker deze bronnen onderzocht en zijn visie hierop gegeven. Voorts is tijdens de bijeenkomst in woord en muziek uitdrukking gegeven aan de uiteenlopende religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen. Vertegenwoordigers van de zes religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland hebben de gemeenschappelijke verklaring ondertekend en aan Hare Majesteit de Koningin aangeboden.

Klik hier voor een foto impressie van de bijeenkomst


Downloads

Download

Download