Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Archief

In Vrijheid Verbonden 2017

Datum: 23 januari 2017
Thema: Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa

Op 23 januari organiseerde In Vrijheid Verbonden een symposium over Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa. Oud-president van de Europese Raad, professor Van Rompuy, stelde dat mensen niet het monopolie van het eigen gelijk moeten uitdragen, maar daarbij ook moeten erkennen dat er onoverbrugbare verschillen tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities bestaan. Een volwassen dialoog erkent de verschillen, maar zoekt tegelijkertijd naar de gezamenlijke waarden om met elkaar in contact te treden. 

Op een gegeven moment, tijdens de paneldiscussie, gooide Boris van der Ham de knuppel in de hoenderhok door te stellen dat er in de wet geen apart artikel over godsdienstvrijheid hoeft te zijn. Want, de vrijheid van meningsuiting voorziet ook in de vrijheid van godsdienst. 

Maar volgens professor Beatrice de Graaf is religie of levensbeschouwing niet zomaar een mening. Religie bindt grote groepen mensen in de samenleving, inspireert de gelovigen tot bijvoorbeeld het opvangen van vluchtelingen of het uitreiken van voedselpakketten. Beatrice de Graaf erkent wel dat de vanzelfsprekendheid van religie en levensbeschouwing er niet meer is in de Nederlandse samenleving. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle tradities.

Rashit Bal, voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid, ziet dat moslims vaak bekritiseerd worden op hun religie. Hij is daardoor gewend geraakt om op te komen voor de positie van de moslimgemeenschap in Nederland. Onder andere wijst hij erop dat de traditionele Nederlandse gemeenschap er vele tientallen jaren, misschien wel enkele eeuwen erover heeft gedaan om de 'Nederlandse' waarden te ontwikkelen. Men mag van de moslimgemeenschap niet verwachten dat die dezelfde ontwikkeling in pakweg twintig jaar doormaakt. Geef ons wat meer tijd, zegt hij.

 

Klik hier voor een foto impressie van de bijeenkomst