Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Nieuws

Landelijke afstemming

26 februari 2012


Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen.

Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de stichting Prinsjesdagviering en het Interreligieus Beraad hebben daarom besloten om de mogelijkheden te verkennen om de programma’s meer op elkaar af te stemmen.

Vertegenwoordigers komen weer bij elkaar op woensdag 17 oktober in Den Haag om de aanpak verder te verkennen. Het is de bedoeling om jaarlijks met een gezamenlijk jaarthema te komen. Dat vermindert versnippering en langs elkaar heen werken. De verschillende organisaties kunnen dan hetzelfde thema op een eigen manier verwerken. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden geeft het een plek in de landelijke expertmeeting van januari in Utrecht, de stichting Prinsjesdagviering betrekt het thema bij de viering in de Grote Kerk in Den Haag en het Interreligieus Beraad geeft het een plek in de ontmoetingen met de plaatselijke raden van religies en levensbeschouwingen.

Tijdens een eerste brainstorm op 6 maart zijn diverse thema’s aan de orde geweest: godsdienstvrijheid, verbinding, zorg, sociale cohesie en actief burgerschap. In oktober moet hier verder over worden gesproken.