Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

Landelijke afstemming

26 februari 2012


Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen.

Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de stichting Prinsjesdagviering en het Interreligieus Beraad hebben daarom besloten om de mogelijkheden te verkennen om de programma’s meer op elkaar af te stemmen.

Vertegenwoordigers komen weer bij elkaar op woensdag 17 oktober in Den Haag om de aanpak verder te verkennen. Het is de bedoeling om jaarlijks met een gezamenlijk jaarthema te komen. Dat vermindert versnippering en langs elkaar heen werken. De verschillende organisaties kunnen dan hetzelfde thema op een eigen manier verwerken. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden geeft het een plek in de landelijke expertmeeting van januari in Utrecht, de stichting Prinsjesdagviering betrekt het thema bij de viering in de Grote Kerk in Den Haag en het Interreligieus Beraad geeft het een plek in de ontmoetingen met de plaatselijke raden van religies en levensbeschouwingen.

Tijdens een eerste brainstorm op 6 maart zijn diverse thema’s aan de orde geweest: godsdienstvrijheid, verbinding, zorg, sociale cohesie en actief burgerschap. In oktober moet hier verder over worden gesproken.

Vorige activiteit

2020 - Thema: 75 jaar vrijheid

Datum: 20 januari 2020
Thema: 75 jaar vrijheid

Reeds 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar was Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig.

Deze bijeenkomst was op maandag 20 januari 2020, van 19:00 uur tot 21.00 uur in TivoliVredenburg in Utrecht. Het thema stond in het teken van 75 jaar Vrijheid. We denken hierbij aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, de dankbaarheid dat we in vrijheid kunnen leven en aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze vrijheid aan door te geven aan de volgende generaties.

De hoofdspreker op deze avond was de heer Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Als leider uit de jongere generatie heeft hij bij tal van maatschappelijke vraagstukken het publiek weten te prikkelen en aan te zetten tot bewustwording. Op 20 januari gaf hij in een persoonlijke voordracht zijn visie op de toekomst. Een visie waarin vrijheid is geborgd en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Verder maakte u op deze avond kennis met de opvattingen die de verschillende religies en levensbeschouwingen hebben ten aanzien van vrijheid.

Lees meer...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)