Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

Landelijke afstemming

26 februari 2012


Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen.

Er zijn in Nederland verschillende groepen die zich op landelijk niveau met interreligieuze ontmoeting bezig houden. We proberen die initiatieven verder op elkaar af te stemmen. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de stichting Prinsjesdagviering en het Interreligieus Beraad hebben daarom besloten om de mogelijkheden te verkennen om de programma’s meer op elkaar af te stemmen.

Vertegenwoordigers komen weer bij elkaar op woensdag 17 oktober in Den Haag om de aanpak verder te verkennen. Het is de bedoeling om jaarlijks met een gezamenlijk jaarthema te komen. Dat vermindert versnippering en langs elkaar heen werken. De verschillende organisaties kunnen dan hetzelfde thema op een eigen manier verwerken. De initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden geeft het een plek in de landelijke expertmeeting van januari in Utrecht, de stichting Prinsjesdagviering betrekt het thema bij de viering in de Grote Kerk in Den Haag en het Interreligieus Beraad geeft het een plek in de ontmoetingen met de plaatselijke raden van religies en levensbeschouwingen.

Tijdens een eerste brainstorm op 6 maart zijn diverse thema’s aan de orde geweest: godsdienstvrijheid, verbinding, zorg, sociale cohesie en actief burgerschap. In oktober moet hier verder over worden gesproken.

Vorige activiteit

Presentatie bundel over duurzaamheid

In Vrijheid Verbonden: Wat zeggen religies en levensbeschouwingen over duurzaamheid?

Door: Berry van Oers

UTRECHT - Ruim honderd belangstellenden luisterden op maandagavond 16 januari 2023 in TivoliVredenburg naar een lezing van schrijfster Eva Rovers met als titel ‘Koester de toekomst. Een zinvol leven vandaag, dankzij de generaties van morgen’. Ze hield haar lezing, in de vorm van een brief aan de bewoners van de toekomst, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden, het landelijk interreligieus platform dat zich sterk maakt voor goed samenleven en democratie. In Vrijheid Verbonden had het thema duurzaamheid en de visies daarop van religies en levensbeschouwingen voor haar jaarlijkse bijeenkomst geëntameerd.

Lees verder...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)