Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Aankomende activiteiten

In Vrijheid Verbonden 2020

Datum: 20 januari 2020
Thema: 75 jaar vrijheid

Reeds 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar was Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig.

Deze bijeenkomst was op maandag 20 januari 2020, van 19:00 uur tot 21.00 uur in TivoliVredenburg in Utrecht. Het thema stond in het teken van 75 jaar Vrijheid. We denken hierbij aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, de dankbaarheid dat we in vrijheid kunnen leven en aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze vrijheid aan door te geven aan de volgende generaties.

De hoofdspreker op deze avond was de heer Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Als leider uit de jongere generatie heeft hij bij tal van maatschappelijke vraagstukken het publiek weten te prikkelen en aan te zetten tot bewustwording. Op 20 januari gaf hij in een persoonlijke voordracht zijn visie op de toekomst. Een visie waarin vrijheid is geborgd en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Verder maakte u op deze avond kennis met de opvattingen die de verschillende religies en levensbeschouwingen hebben ten aanzien van vrijheid.

Hoogachtend,
Bikram Lalbahadoersing
Voorzitter In Vrijheid Verbonden


Downloads

Verslag bijeenkomst

Gedicht: Vondst - Anne Broeksma