Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

2018 - Thema: 'Een Zorgzame Samenleving'.

Het is ons wederom een voorrecht u te mogen uitnodigen voor een bijeenkomst van de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de samenwerking van religies en levensbeschouwingen in Nederland. De bijeenkomst staat gepland voor maandag 22 januari 2018, van 15:30 uur tot 17:30 uur, met een plenaire presentatie en afrondend informeel samenzijn in TivoliVredenburg te Utrecht. Het thema is 'Een Zorgzame Samenleving'.

Meer informatie en aanmelden...






Vorige activiteit

2017 - Symposium: Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa

Op 23 januari organiseerde In Vrijheid Verbonden een symposium over Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa. Oud-president van de Europese Raad, professor Van Rompuy, stelde dat mensen niet het monopolie van het eigen gelijk moeten uitdragen, maar daarbij ook moeten erkennen dat er onoverbrugbare verschillen tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities bestaan. Een volwassen dialoog erkent de verschillen, maar zoekt tegelijkertijd naar de gezamenlijke waarden om met elkaar in contact te treden. 

Lees meer...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)