Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

Symposium: Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa

Op 23 januari 2017 is het thema van de bijeenkomst ter viering van gidsdienstvrijheid ‘Godsdienst, levensbeschouwing en de rechtstaat in Europa' met key note speaker prof. Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad.

Na de lezing van prof. Van Rompuy zal een panel over het thema met elkaar in discussie gaan. Het panel bestaat uit prof. Beatrice de Graaf, voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham en voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid, Rasit Bal.

Meer informatie en aanmelden.Vorige activiteit

2016 - Prinses Beatrix aanwezig bij pelgrimage voor vrede.

Op 25 januari organiseerde In Vrijheid Verbonden een interreligieuze pelgrimage met een gezamenlijke manifestatie. De inspiratie kwam uit Assisi. Daar zijn sinds 1986 vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen meerdere keren bijeen gekomen om te mediteren en te bidden voor vrede. De samenkomsten kregen sindsdien op meerdere plaatsen in de wereld navolging, ook in de stad Utrecht.

Op de dag is er op verschillende plaatsen in de stad Utrecht; in de Dom kerk, twee synagogen, de Ulu moskee, een hindoe school en boeddhistische centra gesproken, gemediteerd en gebeden voor vrede. Vanuit de bezinning op vrede in de eigen traditie zijn groepen dwars door de Utrechtse binnenstad naar Tivoli Vredenburg gekomen. Daar vond een gezamenlijke afsluiting plaats waarbij iedere religie in de aanwezigheid van prinses Beatrix iets met betrekking tot vrede heeft gepresenteerd.

In Vrijheid Verbonden geeft sinds 2005 ieder jaar in januari een presentatie om de religies gezamenlijk te presenteren en samen sterk te maken voor de democratie. De eerste presentatie was bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005.

Lees meer...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)