Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Ondertekenaars

De ondertekenaars

De onderstaande mensen hebben de verklaring ondertekend.

< vorige (Pagina 4 van 7) 1:2:3:4:5:6:7 volgende >
Datum ingediend Naam Organisatie Functie
Awendell Plantijn R.K. Pastorale werkster
B. Plaisier Protestantse Kerk in Nederland
L. Piqué Evangelische Broedergemeente Nederland
Harm Pieper VKMO
Frans Pelletimu Geredja Indjili Maluku
E. Overeem Protestantse Kerk in Nederland
H.G. Ong SKIN
Anne Offermans Justitia et Pax
Berry van Oers RK - Kerk
Usha Oemrawsing Fasned
M.Th.Ph. Notermans Zusters van het Arme Kind Jezus
Kees Nieuwerth Quakers
Bert Niehof VPE
N.Q. Nguyen Vietnamese Boeddhistische Samenw. In Nederland
Minh Huynh Vietnamese Boeddhistische Jongeren
Reverend Nana Y. O. Konu Christian Family Int. Holland
Gerard Moorman CMBR
J. Mohamad Sjah Stichting Vrienden van het Boeddhisme
J.F. van der Meij Katholieke Raad voor Israël
Gerard Mathijsen Abdij Egmond
Maria Martens Europees Parlement Lid
M.A. Mahawat Khan ULAMON
J.P.J. Lokker Provincie Utrecht Gedeputeerde
Th.M. van Leeuwen Remonstrantse Broederschap
I. Laatst-Landburg Evangelische Broedergemeente Nederland