Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Aankomende activiteiten

In Vrijheid Verbonden 2018

Datum: 22 januari 2018
Thema: Een duurzame samenleving

Het is ons wederom een voorrecht u te mogen uitnodigen voor een bijeenkomst van de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de samenwerking van religies en levensbeschouwingen in Nederland. De bijeenkomst staat gepland voor maandag 22 januari 2018, van 15:00 uur tot 17.00 uur, met een plenaire presentatie en afrondend informeel samenzijn in TivoliVredenburg te Utrecht. Het is 'Een duurzame samenleving'.

Op deze middag zal Faiza Ouhlasen u meenemen in haar worstelingen die ze doormaakte toen ze in 2013 als Greenpeace activiste vier maanden vastzat in Rusland. In die situatie werden haar idealen op een indringende wijze op de proef gesteld. 'Is dit het nou waard?' Toch is ze nog steeds vastbesloten om zich in te zetten voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

Verder maakt u kennis met de opvattingen die de verschillende religies en levensbeschouwingen hebben ten aanzien van 'Een duurzame samenleving'. Dit zal in de vorm van voordrachten, zang, dans en muziek aan u worden gepresenteerd.

Noteer 22 januari 2018 alvast in uw agenda en geeft u zich op middels de onderstaande link https://www.missienederland.nl/ivv2018

In Vrijheid Verbonden wil met de bijeenkomst op 22 januari 2018, samen met de wijsheidstradities in Nederland, zich sterk maken voor een waardegedreven benadering van maatschappelijke vraagstukken, zodat uitdagingen in de samenleving niet vanuit angst, uitsluiting en uitzichtloosheid worden benaderd maar vanuit harmonie, compassie, acceptatie en verdraagzaamheid. Dan kunnen we iets moois aan de toekomstige generaties doorgeven, is de overtuiging van In Vrijheid Verbonden. Dan bouwen we aan een duurzame samenleving!

Hoogachtend,

Bikram Lalbahadoersing
Voorzitter In Vrijheid Verbonden